Waarom ik me aansloot bij de Soroptimisten

Meisjes en vrouwen hebben helaas nog steeds een achtergestelde positie, overal ter wereld. Ze genieten minder of soms zelfs geen onderwijs, verdienen minder dan mannen en zijn vaker het slachtoffer van geweldsmisdrijven. Ik wil er mijn steentje aan bijdragen om de positie van vrouwen te verbeteren. Dat doe ik in het dagelijks leven op mijn werk, onder meer door diversiteitsbeleid toe te passen en door de oprichting van het WSP Women Network. Maar ook privé wilde ik in actie komen. Daarom sloot ik me in januari 2020 aan bij de Soroptimisten in mijn woonomgeving. Zo kan ik lokaal en met mondiale projecten iets concreets doen om vrouwen vooruit te helpen.

De Soroptimisten spannen zich in om wereldwijd de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren. De beweging is opgericht in 1921 in de VS. Dit gebeurde in een tijd dat ook bekendere organisaties als de Rotary en de Lions werden opgericht. Soroptimist International onderscheidde zich vanaf het begin doordat het uitsluitend toegankelijk is voor vrouwen én omdat hun doelstellingen gericht zijn op vrouwen en meisjes. In 1927 werd de eerste Nederlandse Soroptimistenclub opgericht in Den Haag. Inmiddels zijn er 90.000 Soroptimisten, zoals de leden zich noemen. Ze zijn verdeeld over ruim 3000 clubs in 122 landen.

Zusters

Wat betekent ‘Soroptimisten’? De naam komt uit het Latijn: sorores betekent ‘zusters’, optimum is ‘het beste’. Soroptimisten willen dus het beste voor vrouwen. En dat beste is een wereld waarin de mensenrechten worden gerespecteerd, ook voor vrouwen. Waarin vrouwen en meisjes hun individuele en gezamenlijke vermogens kunnen benutten om hun ambities te vervullen. Om dat te bereiken, formuleerde Soroptimist International vijf doelen:

  1. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
  2. Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
  3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
  4. Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
  5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen

Meer informatie over Soroptimisten Nederland

Activiteiten

Mijn motivatie om me aan te sluiten bij de Soroptimisten is om mijn kennis en ervaring in te zetten voor een betere leefwereld voor meisjes en vrouwen die er moeite mee hebben om dit zelf georganiseerd te krijgen. En natuurlijk ook om mijn netwerk te verbreden en mijzelf te ontplooien. De Soroptimisten van de Ronde Venen & Uithoorn is een club van ongeveer dertig enthousiaste vrouwen die geloven in “samen doen”. Naast onze vergaderingen in grote en kleine kring gaan we regelmatig met elkaar op stap, we organiseren bijvoorbeeld een Nieuwjaarsborrel en netwerkbijeenkomsten waar ook onze partners bij aanwezig zijn. We ondersteunen projecten van de internationale Soroptimistenclub, zoals Back to School en Free a Girl. Maar vooral zetten we ons in voor lokale projecten, zoals Stichting Hoogvliegers en het Centrum tegen Seksueel Geweld, regio Amsterdam/Amstelland.

Persoonlijk zal ik mij gaan inspannen voor het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving voor goede doelen. Zo draag ik samen met tienduizenden andere Soroptimisten bij aan het verbeteren van vrouwenrechten overal ter wereld – meisjes en vrouwen zijn het waard!

Meer weten over de Soroptimisten, of over diversiteit bij WSP? Neem contact met me op! Neem contact met me op! info@anjavijselaar.nl of 06 31662564. 

Facebook
Twitter
LinkedIn