Brede welvaart bouw je met brede samenwerking

Als bouwvrouw werkte ik tot voor kort altijd aan de ondernemerskant van de samenwerking met overheden. Een nieuwe brug? Leggen we graag aan. Een wegverbreding? De asfaltmachines zijn onderweg! Een mooie wijk in die weilanden? De schep kan morgen in de grond.

Natuurlijk zijn we er ons als sector altijd van bewust geweest dat we met onze activiteiten meebouwen aan iets dat groter is dan het object dat we vandaag onderhanden hebben. Met elkaar geven we vorm aan de wereld zoals we die dagelijks ervaren. Met onze bouwactiviteiten voegen we ook écht iets toe. In allerlei vormen – van plezierig wonen tot de benodigde mobiliteit waarmee we ons geld verdienen. Maar het is mijn stellige overtuiging dat we voor hetzelfde geld méér maatschappelijk effect kunnen bereiken als bouwers en overheden hierover in heldere taal communiceren en de samenwerking aangaan.

Regio Deals

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Regio Deals, waarin overheden (Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen), maatschappelijke partners en ondernemers samenwerken aan heldere, specifieke doelen die regio’s écht vooruithelpen. Een Regio Deal als Fruit Delta omvat bijvoorbeeld regioversterkende projecten uiteenlopend van betere huisvesting voor arbeidsmigranten die appels komen plukken tot en met de ontwikkeling van een geothermisch warmtenet voor woningen en glastuinbouw.

Actief meedenken

De overheid levert op dit gebied steeds betere interbestuurlijke samenwerking én middelen om er echt iets van te maken. Marktpartijen als de bouwsector zouden hierin op hun beurt véél meer moeten meedenken en een zo actief mogelijke rol moeten spelen. De brede welvaartthema’s raken tenslotte ook nauw aan de belangen van de bouwsector. Al was het maar omdat je als medewerker in de bouw na werktijd graag in een zo prettig mogelijke omgeving thuiskomt.

 

Deze blog verscheen op 27 oktober als column in Cobouw.

Foto: Jason Goodman voor Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn