Anja_Vijselaar
Anja_Vijselaar

Anja Vijselaar

Beweging creëren in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur

In 2021 was ik Bouwvrouw van het Jaar. Ik zette mij in voor meer digitalisering, diversiteit, duurzaamheid, innovatie en veiligheid. Ook het behoud van waardevolle medewerkers én het aantrekken van meer talentvolle technische collega’s was een speerpunt voor mij.

Inmiddels ben ik met veel plezier aan het werk in het openbaar bestuur, als wethouder van gemeente De Ronde Venen. Daarnaast heb ik enkele commissariaats- en bestuursfuncties. Lees meer over mij.

Met mijn jarenlange ervaring op het snijvlak van bouw en infra én de overheid geef ik graag mijn visie op veiligheid, diversiteit, partnership en de zorg voor een continue opdrachtenstroom vanuit het ondernemerschap.

Boek mij als spreker of dagvoorzitter tijdens een congres, seminar op mbo, hbo of universiteit of bij een (vrouwen)netwerkbijenkomst!

Beweging creëren in de bouwsector: dat is waar ik voor sta.

Beweging creëren in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur: dat is waar ik voor sta. Ruim dertig jaar werkte ik in de bouw en (energie) infrastructuur. Begonnen in de uitvoering in weg- en rioolreconstructies en grootasfaltwerk klom ik op naar diverse leidinggevende posities, waarbij ik nooit het contact met ‘de werkvloer’ verloor. Integendeel: waar zouden we zijn zonder de mensen die het grondwerk uitvoeren, energieaansluitingen maken, riool leggen, betonstorten, wegen aanleggen en alles wat daar omheen hangt?

In september 2021 ontving ik de eervolle titel Bouwvrouw van het Jaar. Met deze titel heb ik me ingezet voor meer diversiteit, inclusiviteit en veiligheid in de bouw, met als belangrijkste doel om meer vrouwen en diversiteit in de bouw te krijgen.

Sinds juni 2022 werk ik als wethouder voor gemeente De Ronde Venen. Mijn portefeuille bestaat onder meer uit financiën, economie, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen, mobiliteit en veiligheidsontwikkeling.

Over

Mijn missie

Geen stilstand, maar verandering

Beweging creëren: daar ga ik voor. Of het nu gaat om contact hebben en houden met inwoners en ondernemers of zorgen dat plannen die er vaak al jaren liggen, oppakken en tot uitvoering brengen. Bijvoorbeeld de omlegging van de N201 (de bekende bocht bij Mijdrecht) of het realiseren van het Centrumplan in Vinkeveen. Of de detailhandelsvisie, de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein bij Mijdrecht.

Meer veiligheid en diversiteit

Ook breng ik graag beweging in vaste patronen op het gebied van veilig werken en diversiteit. Want werken kan altijd veiliger. En met meer diversiteit op de werkvloer wordt werken gewoon leuker. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het vergroten van kansen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen meer onderdeel te laten zijn van de samenleving. 

Werkervaring

Na mijn studie Civiele Techniek ging ik aan het werk bij Dura Vermeer divisie infra, rayon Noord-Holland. De eerste jaren werkte ik in de uitvoering. In de jaren 90 maakte ik mijn carrièrestappen en werd ik hoofduitvoerder van grote asfaltprojecten voor Rijkswaterstaat. Binnen Dura Vermeer was ik van 1998 tot 2003 bedrijfsleider van de divisie Infra, rayon Midden-Nederland.

Daarna werd ik statutair directeur van CentralNed BV. Dit bedrijf legt ondergrondse afvaltransportsystemen aan. Afval wordt hierbij ondergronds getransporteerd door stalen buisleidingen naar een terminal net buiten het stadscentrum, waardoor er geen vuilniswagens in het stadscentrum hoeven te rijden. Het is een systeem van Dura Vermeer en het Zweedse Envac. Ook hield ik me bezig met het creëren van de Schone Stad.

Van 2010 tot voorjaar 2017 had ik een directiefunctie bij Joulz, technische dienstverlener en werkgever op het gebied van duurzame, intelligente energienetten, waarvan de laatste jaren als CEO. Joulz was in die tijd een onderdeel van Eneco.

Daarna maakte ik de overstap naar engineeringsbureau in de hoogspanningstechniek Petersburg. Dit bureau is inmiddels overgenomen door het wereldwijde bedrijf WSP, met het hoofdkantoor in Canada. Ik had hier de functie van directeur van de businesunit Energie. En eind september 2021 ontving ik de Bouwvrouw van het Jaar-award.

In het openbaar bestuur
In juni 2022 ben ik gestart als wethouder financiën, economie, mobiliteit en arbeidsparticipatie in de gemeente De Ronde Venen. Ik had een paar drijfveren voor deze overstap:

  • Ik zag dat er veel plannen in de gemeente waren, maar dat deze onvoldoende tot versnelling kwamen. Ik wilde graag uitvoeringskracht binnen de gemeente brengen.
  • Ik vond dat de het politieke bestuur en de ondernemers/inwoners elkaar te weinig opzochten en misschien wel onvoldoende het echte contact hadden om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Hoewel het openbaar bestuur een andere wereld is dan het bedrijfsleven, zie ik ook veel overeenkomsten. Dat verklaart misschien ook waarom we een aantal plannen tot uitvoering gaan brengen en hebben gebracht.

Nevenfuncties
Naast mijn werk bekleed ik een aantal commissariaten:

Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie van deskundigen van de NEN Safety Culture Ladder. Ook ben ik aangesloten bij de Soroptimisten, om lokaal en met mondiale projecten iets concreets te doen om vrouwen vooruit te helpen.

Boek mij als spreker

Boek mij als spreker

Wil je mij boeken als spreker of dagvoorzitter? Neem dan contact met me op!

Bij jouw congres ben ik een ervaren dagvoorzitter of gesprekspartner in een debat over inclusiviteit of veiligheid.

Op mbo’s, hbo's en/of universiteiten maak ik scholieren en studenten bewust van de gevarieerde werkzaamheden in de bouw en enthousiasmeer ik ze voor een toekomst in deze sector.

Tijdens (netwerk)bijeenkomsten of kennissessies geef ik een presentatie over het personeelstekort in de bouw en mogelijke oplossingen hiervoor. Dit zorgt voor discussie en oplossingsrichtingen om uiteindelijk tot concrete verandering op de werkvloer te komen.