Vrouw in de bouw: onmisbaar!

De bouw, ICT en techniek zijn van oudsher typische mannensectoren. Toch heeft het aandeel vrouwen in de ‘harde’ beroepen de afgelopen twintig jaar een flinke groei doorgemaakt. En goede ontwikkeling! Vandaag, op Internationale Vrouwendag, geef ik mijn visie op diversiteit. Ook kijk ik terug op de kick-off van WSP Women, het vrouwennetwerk voor WSP dat ik samen met collega Carolien van Rijen ben gestart.

Als iemand goed is in zijn vak, maakt het natuurlijk niet uit of we een man of vrouw tegenover ons hebben. Maar organisatiebreed werkt het positief als er mannen én vrouwen op de werkvloer aanwezig zijn. En dat geldt ook voor een diversiteit aan bijvoorbeeld nationaliteiten of seksuele voorkeuren. Organisaties en bedrijven met diversiteit binnen het personeelsbestand hebben een breder scala aan vaardigheden en ervaringen in huis. Een grotere diversiteit in de bouw zorgt voor inspiratie, dynamiek en veelzijdigheid. En dat levert uiteindelijk een groter rendement op.

Een goede mix, betere verbinding

In de bouw- en technieksector vond de laatste jaren een omslag plaats van product- naar klantgericht denken. Pro-actief zijn, meer bieden dan de klant vraagt en service bieden: daar draait het om. Ook is het bouwproces complexer. Bij bouwprojecten zijn vaak tientallen partijen betrokken. Dit vraagt om meer communicatie, planning en coördinatie. Bij deze omslag in denken en werken zijn vrouwen onmisbaar. Een goede mix van medewerkers op alle niveaus binnen het bedrijf heeft een innovatieve en slagvaardige organisatie tot resultaat met een betere verbinding met de markt.

WSP Women Network

Om het bewustzijn voor meer diversiteit in de bouw- en technieksector te vergoten, heb ik binnen WSP samen met Carolien van Rijen een vrouwennetwerk opgericht: WSP Women Network. Het is onze ambitie met dit netwerk om de krachten van de leden samen te brengen, te delen en te vermenigvuldigen, voor uiteindelijk iedereen binnen WSP. Ook stimuleren we persoonlijke ontwikkeling. Dit maken we mogelijk met een breed scala aan activiteiten. Vorige week beleefden we de online kick-off van dit netwerk. Het was een dynamische middag waarin we kennismaakten met elkaar en luisterden naar een presentatie van Nina van Arum, oprichter/bestuurder van Stichting Topvrouwen Bouw & Infra en de Ça Suffit Foundation.

Presentatie Nina van Arum

Nina hield een presentatie over zichtbaarheid in z’n algemeenheid en op LinkedIn in het bijzonder. Ze vroeg ons in de chat wat onze associatie is met zichtbaarheid. ‘Hardop uitspreken wat je wilt’, ‘krachtig overkomen’, ‘jezelf kunnen zijn’, ‘openstaan voor anderen’, ‘toegankelijk zijn’, waren enkele reacties. Nina gaf aan dat veel vrouwen uit bescheidenheid niet goed vertellen wat hun expertise is. Dit heeft tot gevolg, dat je niet krijgt wat je wilt. Nina: ‘Als je niet zichtbaar bent, word je overgeslagen op het moment dat er iets wordt uitgedeeld.

Uitspreken wat je bezighoudt, biedt jou kansen. Dat geldt ook voor het delen van je fouten: als je die deelt, dan helpt dat je collega’s om dat soort situaties te voorkomen.’

Zichtbaarheid is vindbaarheid

We kregen aansprekende foto’s te zien uit de politiek: bij één van de eerste corona-overleggen zaten er uitsluitend mannen aan de tafel. De G20-top: allemaal mannen, en Angela Merkel als enige vrouw. ‘Kennelijk staan er geen vrouwen in het balboekje. Maar het heeft twee kanten: vrouwen hebben zich kennelijk ook niet goed zichtbaar gemaakt.’ Nina geeft diverse tips voor onze zichtbaarheid op LinkedIn, van banner en profielfoto tot de teksten op je profiel. De kern van haar verhaal: zichtbaarheid is vindbaarheid. Nina: ‘Zichtbaarheid is noodzakelijk en positief. Professionalisering van jullie zichtbaarheid komt ten goede van jullie mooie zelf.’

Betere prestaties, meer succes

Met WSP Women bieden we vrouwen de mogelijkheid om zichzelf zichtbaar maken over de vakgroepen heen, geven we gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan het topmanagement en zorgen we voor een goede verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ik ben er trots op dat we dit netwerk hebben opgezet in onze organisatie. En wat voor de vrouwen van WSP geldt, geldt voor álle vrouwen die werken binnen de bouw, infra en techniek: laat je zien, je bent het waard! Meer zichtbaarheid leidt tot afwisselender werk en betere prestaties. Ik geloof in deze diversiteit. Een bedrijf met een goede mix tussen mannen en vrouwen functioneert beter. Diversiteit is de sleutel tot succes!

Facebook
Twitter
LinkedIn